≣ MENU

Hledej:  
Czech |  English

Journal of Competitiveness


Vydavatel

Redakce časopisu:
Redakce časopisu Journal of Competitiveness
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky
Mostní 5139, 76001 Zlín

email: redakce@cjournal.cz
www.cjournal.cz

Vydavatel:
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
IČO: 70883521

Redakce časopisu:

Šéfredaktor:
prof. Ing. David Tuček, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Výkonná redaktorka:
prof. Ing. Beáta Gavurová, PhD., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Tajemnice redakce:
Ing. Petra Motyčková – Juráňová, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Redaktoři:
Ing. Jiří Bejtkovský, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Ing. Milan Damborský, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Ing. Lubor Homolka, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Ing. David Homola, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Ing. Martin Horák, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Ing. Martin Mikeska, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Ing. Pavel Ondra, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Ing. Tomáš Urbánek, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Ing. Zuzana Vaculčíková, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Jazykoví redaktoři:
Daniel Paul Sampey, MFA, USA
Martin Horst Filla, Nový Zéland
Mgr. Hana Atcheson, Česká republika

Redaktoři pro statistiku:
prof. dr. Sanja Bauk, Černá Hora, Neměcko
RNDr. Pavel Bednář, Ph.D., Česká republika
Dr. Pradeep Dharmadasa, Srí Lanka
Doc. Ján Dvorský, PhD., Česká republika
Ing. Lubor Homolka, Ph.D., Česká republika
Ing. Tomáš Urbánek, Ph.D., Česká republika

Technická podpora:
Mgr. Jan Kramoliš, Ph.D.
Ing. Tomáš Výmola, Ph.D.


Frekvence vydání: čtyřikrát ročně
Místo vydání: Zlín
Počet výtisků: 50 ks

Datum vzniku časopisu: 1. 12. 2009
Evidenční číslo periodického tisku: MK ČR E 19230

ISSN 1804-171X (Print)
ISSN 1804-1728 (On-line)

Journal of Competitiveness

  

Copyright © 2009-2022 Tomas Bata University in Zlin.
Search powered by Google™

ISSN 1804-171X (Print); eISSN 1804-1728 (On-line)


Creative Commons License
The journal offers access to the contents in the open access system on the principles license Creative Commons (CC BY 4.0).