≣ MENU

Hledej:  
Czech |  English

Journal of Competitiveness


Zásady akademické etiky

Redakční rada, redakční tým, i recenzenti dělají vše proto, aby řádně dodržovali doporučení Výboru pro publikační etiku (COPE) v rámci celého recenzního a publikačního procesu. Důrazně doporučujeme všem autorům seznámit se (před odesláním textu do recenzního procesu) s mezinárodně uznávanými pravidly a osvědčenými postupy na této stránce: www.publicationethics.org.

Redakční rada časopisu Journal of Competitiveness se řídí zásadami akademického psaní a akademické etiky popsané v práci: Miguel Roig (2003, 2006): Avoiding plagiarism, self-plagiarism, and other questionable writing practices: A guide to ethical writing, dostupné z: https://ori.hhs.gov/sites/default/files/plagiarism.pdf.
Všechny strany účastnící se publikačního řízení: autor, editor časopisu, recenzent a vydavatel jsou zavázány k bezpodmínečnému dodržování zásad publikační etiky.

Odhalování plagiátů

Pevně věříme, že požadavek na autentičnost textu je základním předpokladem pro publikaci vysoce kvalitního odborného článku.

Pro kontrolu textu je využíván antiplagiátorský program Crossref Similarity Check.

Postup recenzního řízení

Časopis Journal of Competitiveness důrazně dbá na to, aby editor a členové redakce striktně dodržovali zásady vědecké a publikační etiky. Před předáním příspěvku do recenzního řízení jsou redakcí odstraněny jakékoli informace usnadňující identifikaci autorství příspěvku. Autor společně se zasláním příspěvku do redakce časopisu zároveň zašle i podepsané Prohlášení autora, čímž potvrzuje originalitu a původnost příspěvku. Po přijetí příspěvku od autora je příspěvek redakcí předložen zodpovědnému redaktorovi, který po posouzení kvality článku rozhodne o jeho zařazení do recenzního řízení a určí nejméně 2 nezávislé recenzenty (zpravidla dva zahraniční a jednoho tuzemského recenzenta). Příspěvky, které byly doporučeny v rámci recenzního řízení k publikování, jsou bez uvedení jména autora, afilace a poděkování (acknowledgement) zaslány redakční radě k definitivnímu schválení pro publikování v nejbližším vydání čísla časopisu Journal of Competitiveness. Konečné rozhodnutí o zařazení příspěvku do čísla časopisu Journal of Competitiveness si vyhrazuje redakční rada. Redakční rada si také vyhrazuje právo příspěvek odmítnout.

Journal of Competitiveness

Homepage | Časopis | Aktuální vydání | Archiv | Pokyny pro autory | RSS feed | LinkedIn | Facebook

Copyright © 2009-2018 Journal of Competitiveness; Tomas Bata University in Zlin. All rights reserved.
Search powered by Google™

ISSN 1804-171X (Print)
ISSN 1804-1728 (On-line)


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.