≣ MENU

Hledej:  
Czech |  English

Journal of Competitiveness


Vědecká a publikační etika Journal of Competitiveness

Práva a povinnosti redakčního týmu

Členové redakčního týmu jsou povinni:

 • používat antiplagiátorský program Crossref Similarity Check pro kontrolu neoriginálního obsahu, a to jak před zahájením recenzního řízení, tak po celou dobu recenzního řízení;
 • sledovat a podporovat vědeckou a publikační politiku časopisu;
 • zachovat mlčenlivost o recenzním řízení;
 • nezveřejňovat žádné informace o recenzním řízení nikomu jinému než příslušným autorům, recenzentům, potenciálním recenzentům a dalším členům redakčního týmu, pokud je to nutné;
 • rozhodovat o publikování nebo odmítnutí článků na základě jejich vědecké kvality, připomínkám v posudcích recenzentů, včetně přihlédnutí k zájmům čtenářů časopisu a souvisejícím právním požadavkům (plagiátorství, porušování autorských práv apod.);
 • komunikovat se všemi autory srozumitelně a slušně;
 • chránit anonymitu recenzentů;
 • odstranit všechny identifikační údaje autorů článků před jejich odesláním do recenzního řízení.

Členové redakčního týmu jsou oprávněni:

 • odmítnout článek bez odeslání do recenzního řízení z důvodu neodpovídající kvality článku, zaměření článku nebo porušení právních požadavků (plagiátorství, porušování autorských práv, apod.);
 • provádět drobné změny textu nebo vrátit text zpět autorům k dalším nutným revizím.

Práva a povinnosti recenzentů

Recenzenti jsou povinni:

 • zachovávat mlčenlivost o recenzním řízení;
 • objektivně zhodnotit každý článek, u kterého souhlasili s vypracováním recenze;
 • vyvarovat se střetu zájmů s ohledem na výzkum a/nebo zdroje výzkumu;
 • okamžitě upozornit členy redakčního týmu na jakýkoliv skutečný nebo potenciální střet zájmů, který by mohl ovlivnit nezávislost recenze;
 • nepoužívat žádnou část dokumentů, které jim byly zaslány pro zpracování posudku pro své vlastní publikace nebo jiné použití bez řádného citování;
 • zdržet se jakéhokoliv vyhledávání potenciálních autorů článků přidělených k recenzi a jejich přímého kontaktování;

Práva a povinnosti autorů

Autoři odesláním příspěvku potvrzují, že:

 • článek je jejich původním autorským dílem;
 • článek nebyl publikován v jiném časopise a ani nebyl odeslán k posouzení do žádného jiného časopisu;
 • data použitá v článku jsou získána autorem nebo autor má povolení data používat;
 • data použitá v článku jsou originální a nebyla nijak modifikována;
 • všechny zdroje, které byly použity, jsou řádně citovány;
 • článek neporušuje žádná autorská práva;
 • pokud byl článek podporován z institucionálních či jiných zdroj, obsahuje tento zdroj financování;
 • neexistuje žádný střet zájmů mezi autory, spoluautory a dalšími stranami;
 • úprava, výmaz nebo přesouvání autorských jmen je schváleno celým autorským týmem;
 • kontaktují redakci v případě, že objeví v článku určeného k publikaci chybu, ne však později, než bude článek publikován online;
 • autorská jména jsou v článku uvedena správně, všichni autoři musí podepsat Prohlášení jako jejich souhlas s publikací článku v Journal of Competitiveness;
 • autoři jsou povinni spolupracovat při recenzním řízení s redakčním týmem, odpovídat na e-maily včas; v případě, že jsou vyžadovány recenzenty změny v článku, jsou autoři povinni zapracovat změny v souladu s pokyny redakčního týmu; v případě, že autoři změny odmítnou, musí toto odmítnutí zdůvodnit;
 • souhlasí s drobnými změnami textu - názvu, formátu, apod.;
 • souhlasí s využitím článku zaslaného do reakce v souladu s publikačními právy podle CC BY 4.0.


Redakční rada, redakční tým, i recenzenti dělají vše proto, aby řádně dodržovali doporučení Výboru pro publikační etiku (COPE) v rámci celého recenzního a publikačního procesu. Důrazně doporučujeme všem autorům seznámit se (před odesláním textu do recenzního procesu) s mezinárodně uznávanými pravidly a osvědčenými postupy na stránce publicationethics.org. Redakční rada časopisu Journal of Competitiveness se řídí zásadami akademického psaní a akademické etiky popsané v práci: Miguel Roig (2003, 2006): Avoiding plagiarism, self-plagiarism, and other questionable writing practices: A guide to ethical writing, dostupné z: https://ori.hhs.gov/sites/default/files/plagiarism.pdf.

Journal of Competitiveness

  

Copyright © 2009-2023 Tomas Bata University in Zlin.
Search powered by Google™

ISSN 1804-171X (Print); eISSN 1804-1728 (On-line)


Creative Commons License
The journal offers access to the contents in the open access system on the principles license Creative Commons (CC BY 4.0).