≣ MENU

Hledej:  
Czech |  English

Journal of Competitiveness


Tomáš Baťa

(1876 – 1932)

Významný český podnikatel, který se narodil ve Zlíne a v tomto městě vybudoval i svoje podnikatelské impérium. Zabýval se výrobou obuvi. Značka Baťa je známa v mnoha zemích po celém světě. Vytvořil unikátní manažerský systém, který je stále inspirací i pro mnohé moderní firmy. Vytvořil také koncept zahradního města s originální funkcionalistickou architekturou a tento styl se rozšířil postupně mezi další místa v Evropě a v Americe, kde byly jeho továrny. Můžeme se inspirovat některým z jeho citátů:

„Chceš-li vybudovat velký podnik, vybuduj nejdříve sebe“


„Odvaha je půl úspěchu.“
„Nebojme se konkurence. Konkurent nás neporazí. Ten je daleko. Ale porazí nás prach v naší výkladní skříni, v regálech a na pultě v obchodě, protože ten je blízko a vyžene nám z obchodu každého slušnějšího zákazníka.“ „Jsou obchodníci, kteří se velmi snaží, aby zvýšili svůj zisk. Měli by o mnoho větší úspěch, kdyby se snažili také přemýšlet jak zvýšit zisky svých obchodních přátel a vydělávat s nimi. Z obchodu, který přináší prospěch jen nám se nakonec vyvine ztráta i pro nás.“
„JEŠTĚ NIKDY NEZBOHATL TEN ŽIVNOSTNÍK, jehož ústa oplývala pomlouváním a srdce závistí nad úspěchy druhých, který dovedl mistrně odkrývati chyby svého konkurenta. Avšak nikdy se nevedlo a nepovede špatně tomu, kdo svým zákazníkům podává své služby se slovy srdečné zdvořilosti a jehož oči dovedou zpozorovati u konkurenta spíše jeho dobré nežli špatné stránky, aby z nich mohl míti užitek.“
„Zvýšení morálky podnikatelů nelze docíliti ani zákonem, ani jinými donucovacími prostředky. I nejcennější sociální zákonodárství jest často více ke škodě než ku prospěchu pracujícího lidu, protože podnikateli lze sice zákonem naříditi, aby konal dobro, ale nelze nikoho donutiti, aby se stal nebo zůstal podnikatelem. A i nejhorší podnikatel jest lepší nežli žádný. Tato vyšší mravní úroveň podnikatelů vzejde nám ze zvýšení podnikavosti. Jen dobrý podnikatel zatlačí špatného. Tuhý konkurenční zápas obstará toto třídění. Monopoly státní neb soukromé, každé omezování svobody životní a vůbec ochrana podnikatelů ať malých, ať velkých, před konkurencí domácí neb cizí vede ku poklesu výrobní morálky a překáží pokroku ve výrobě.“
„Staňte se světovými podnikateli, ať vyrábite stroje nebo brambory. Vycházejme z názoru, že celý svět byl stvořen proto, aby sloužil nám a my jsme se narodili, abychom sloužili celému světu. Dělejme třeba sebenepatrnejší věc, ale dělejme ji nejlépe na světě.“
„Obchodníci jsou solí země. Jsou nejblíže životu a život je nejblíže jim. Míra blahobytu a zámožnosti národů závisí od schopností jeho obchodníků.“

Journal of Competitiveness

  

Copyright © 2009-2023 Tomas Bata University in Zlin.
Search powered by Google™

ISSN 1804-171X (Print); eISSN 1804-1728 (On-line)


Creative Commons License
The journal offers access to the contents in the open access system on the principles license Creative Commons (CC BY 4.0).