≣ MENU

Hledej:  
Czech |  English

Journal of Competitiveness


Journal of Competitiveness

11


„Děkuj svým konkurentům, že Tě udržují neustále ve střehu“.
Tomáš Baťa (1876-1932)

Vědecký časopis Journal of Competitiveness vydávaný Fakultou managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně nabízí výsledky základního i aplikovaného ekonomického výzkumu domácích i zahraničních autorů v anglickém jazyce.
Journal of Competitiveness se zaměřuje na publikování původních vědeckých článků z oblasti všeobecných ekonomických věd, podnikové ekonomiky, managementu, financí, marketingu a veřejných politik. Cílem časopisu je uveřejňovat inspirativní a kvalitní výsledky teoretického a empirického výzkumu s důrazem na zkoumání významných faktorů růstu konkurenční schopnosti nejvýznamnějších ekonomických subjektů, kterými jsou podniky, regionální seskupení, národní ekonomiky, případně integrační celky.

Časopis Journal of Competitiveness je uveden v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (po aktualizaci roku 2015). Journal of Competitiveness je od roku 2012 dohledatelný systému DOI.

Časopis Journal of Competitiveness je indexován v Emerging Sources Citation Index (ESCI) na Web of Science™.


Journal of Competitiveness

Homepage | Časopis | Aktuální vydání | Archiv | Pokyny pro autory | RSS feed | LinkedIn | Facebook

Copyright © 2009-2018 Journal of Competitiveness; Tomas Bata University in Zlin. All rights reserved.
Search powered by Google™

ISSN 1804-171X (Print)
ISSN 1804-1728 (On-line)


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.