≣ MENU

Hledej:  
Czech |  English

Journal of Competitiveness


Journal of Competitiveness

IF 2020: 4,725

Q1 Economics
Q2 Management
Q2 Business

h-index: 25


„Děkuj svým konkurentům, že Tě udržují neustále ve střehu“.
Tomáš Baťa (1876-1932)

Vědecký časopis Journal of Competitiveness vydávaný Fakultou managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně ve spolupráci s publikačními partnery nabízí výsledky základního i aplikovaného ekonomického výzkumu domácích i zahraničních autorů v anglickém jazyce.

Journal of Competitiveness se zaměřuje na publikování původních vědeckých článků z oblasti ekonomiky, financí a managementu.

Časopis vychází čtyřikrát ročně v tištěné a elektronické podobě. Příspěvky v časopise jsou recenzovány dvěma nezávislými recenzenty. K publikování jsou přijímány pouze vědecké články. Jiné typy statí (jako jsou např. články informativního charakteru, ediční materiály, opravy nebo abstrakta či souhrny) časopis nepublikuje.

Časopis Journal of Competitiveness patří mezi tzv. Open Access Journals. „Open Access“ je definován jako trvalý a bezplatný online přístup k dokumentům (zejména pak plným textům) pro všechny uživatele. Tento statut v sobě zahrnuje volné a neomezené čtení, stahování, kopírování, sdílení, ukládání, tištění, vyhledávání a hypertextové propojování.

Časopis Journal of Competitiveness je indexován v Social Sciences Citation Index® (SSCI) na Web of Science™.

ISSN 1804-171X (Print)
ISSN 1804-1728 (On-line)


Journal of Competitiveness

  

Copyright © 2009-2021 Tomas Bata University in Zlin. All rights reserved.
Search powered by Google™

ISSN 1804-171X (Print); eISSN 1804-1728 (On-line)


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.