Hledej:
Czech |  English

Journal of Competitiveness


Redakce časopisu:
Redakce časopisu Journal of Competitiveness
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky
Mostní 5139, 76001 Zlín

email: redakce@cjournal.cz
www.cjournal.cz

Vydavatel:
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky
nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
IČO: 70883521

Redakce časopisu:
doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D. - šéfredaktorka
Ing. Eva Vejmělková, Ph.D.
Mgr. Jan Kramoliš, Ph.D.
Ing. Tomáš Výmola

Frekvence vydání: čtyřikrát ročně
Místo vydání: Zlín
Počet výtisků: 200 ks

Datum vzniku časopisu: 1. 12. 2009
Evidenční číslo periodického tisku: MK ČR E 19230

ISSN 1804-171X (Print)
ISSN 1804-1728 (On-line)


Grafická úprava:
Mgr. Jan Kramoliš, Ph.D. (Hoda Design | www.hoda.cz)

[Valid RSS]
Journal of Competitiveness

Homepage | Časopis | Aktuální vydání | Archiv | Pokyny pro autory | Vydavatel | RSS feed

Copyright © 2009-2014 Journal of Competitiveness; HodaDesign. All rights reserved.
Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use and Online Privacy Policy.
ISSN 1804-1728

Search powered by Google™