Hledej:
Czech |  English

Journal of Competitiveness


Journal of Competitiveness

Vědecký časopis Journal of Competitiveness vydávaný Fakultou managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně nabízí výsledky základního i aplikovaného ekonomického výzkumu domácích i zahraničních autorů v anglickém jazyce. Jak je z názvu patrné, časopis je zaměřen na oblast konkurenceschopnosti jednotlivých podniků, seskupení podniků, regionů či národních ekonomik z nejrůznějších úhlů pohledu. Problematika konkurenceschopnosti je tématem, které jde napříč jednotlivými větvemi ekonomické teorie i praxe. Přivítáme tedy články zaměřené na mikroekonomii, management, marketing, personalistiku, finanční řízení, národohospodářskou a regionální problematiku nebo jiná ekonomická témata související s konkurenceschopností.
Časopis Journal of Competitiveness je uveden v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (po aktualizaci roku 2010).
Journal of Competitiveness je od roku 2012 dohledatelný systému DOI.


    |      |     |  


Journal of Competitiveness

Homepage | Časopis | Aktuální vydání | Archiv | Pokyny pro autory | Vydavatel | RSS feed

Copyright © 2009-2014 Journal of Competitiveness; HodaDesign. All rights reserved.
Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use and Online Privacy Policy.
ISSN 1804-1728

Search powered by Google™